Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy felkereste weboldalunkat. Az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága a weboldalunk használata során nagyon fontos számunkra. Ezért ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a weboldalunk látogatása során milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célokra használjuk fel ezeket.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Condair Systems GmbH teljes internetes megjelenésére vonatkozik, amely a www.condair-systems.hu domain, illetve különböző aldomainek alatt érhetők el („weboldalunk”).

 

Ki felelős és hogyan érhető el?

Felelős

a személyes adatok feldolgozásáért az EU adatvédelmi alaprendelete (GDPR) értelmében

Condair Systems GmbH
Nordportbogen 5
22848 Norderstedt - Németország
+49 40 85 32 77-0
info@condair-systems.de

 

Adatvédelmi megbízott

AGAD Service GmbH
Waldring 43-47
44789 Bochum - Németország
datenschutz@agad.de

 

Miről van szó?

A jelen adatvédelmi nyilatkozat teljesíti a személyes adatok feldolgozásának átláthatóságával kapcsolatos törvényi követelményeket. Ennek hatálya alá tartozik minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ilyen lehet például az Ön neve, életkora, lakcíme, telefonszáma, születési dátuma, e-mail címe, IP-címe vagy a weboldal látogatása során tanúsított felhasználói magatartása. Az olyan információk, amelyek nem állnak (vagy csak aránytalan erőfeszítéssel állíthatók) összefüggésbe az Ön személyével, pl. anonimizálás révén, nem minősülnek személyes adatnak. A személyes adatok feldolgozása (pl. gyűjtés, lekérdezés, felhasználás, tárolás vagy továbbítás) mindig törvényes jogalapot és meghatározott célt igényel.

Az eltárolt személyes adatok törlésre kerülnek, amint a feldolgozás célja elérésre került, és ezáltal nem áll fenn jogszerű indok az adatok további tárolására. Az egyes feldolgozási folyamatokkal kapcsolatosan tájékoztatjuk Önt a konkrét tárolási időtartamokról, ill. a tárolás kritériumairól. Ettől függetlenül egyedi esetekben az Ön személyes adatait jogok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelmezéséhez használjuk, illetve törvényben előírt megőrzési kötelezettségek alapján tároljuk.

 

Ki fér hozzá az adataimhoz?

A weboldalunkon feldolgozott személyes adatait csak akkor adjuk tovább harmadik felek részére, ha ez az adott célok eléréséhez szükséges, és egyedi esetekben akkor, ha erre a jogszabályi alap kiterjed (pl. beleegyezés vagy jogos érdekek érvényesítése). Ezen felül egyedi esetekben akkor adunk tovább személyes információkat harmadik felek részére, ha ez jogok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelmezéséhez szükséges. Lehetséges fogadó felek lehetnek ilyen esetekben pl. bűnüldöző szervek, ügyvédek, könyvvizsgálók, bíróságok, stb.

Amennyiben a weboldalunk üzemeltetéséhez szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek megbízáson alapuló feldolgozás keretében személyes adatokat dolgoznak fel a GDPR 28. cikkely szerint, akkor ezek is az Ön személyes adatainak fogadói lehetnek. A megbízásos adatfeldolgozók alkalmazására, valamint a webes szolgáltatások használatára vonatkozóan az egyes feldolgozási folyamatoknál adtunk tájékoztatást.

 

Alkalmaznak Önök sütiket?

A sütik kis szövegfájlok, amelyek az Ön internet-oldalainkon tett látogatása során az Ön végkészüléke böngészőjének küldünk, és amelyek ott eltárolásra kerülnek. A sütik használata helyett lehetőség van arra is, hogy az információk az Ön böngészőjének helyi tárhelyén (local storage) kerülnek eltárolásra. Az internet-oldalunk egyes funkciói sütik ill. local storage használata nélkül nem bocsáthatók rendelkezésre (technikailag szükséges sütik). Más sütik különböző elemzéseket tesznek lehetővé, így például lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön által használt böngészőt, ha Ön ismét felkeresi weboldalunkat, és különböző információkat továbbítson számunkra (nem szükséges sütik). A sütik segítségével internetes megjelenésünket felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tudjuk tenni, például azáltal, hogy megismerjük az Ön weboldal-használatát és az Ön preferált beállításait (pl. ország- és nyelvbeállítások). Amennyiben harmadik felek a sütik által információkat dolgoznak fel, akkor ezek az információkat közvetlenül az Ön böngészőjén keresztül gyűjtik. A sütik nem tesznek kárt az Ön végkészülékében. Ezek nem képesek programok futtatására, és nem tartalmazhatnak vírusokat.

Azokról a szolgáltatásokról, amelyekhez sütiket használunk, az egyes feldolgozási folyamatoknál adunk tájékoztatást. Az alkalmazott sütikkel kapcsolatos, részletes információkat a süti-beállításokban vagy a weboldal beleegyezés-menedzserében talál.

 

Milyen jogaim vannak?

Az adatvédelmi alaprendelet (GDPR) törvényi keretei között az érintett személyeknek az alábbi jogai vannak:

 • Tájékozódás a GDPR 15. cikkely értelmében az Ön személyével kapcsolatos adatokról, értelmezhető információk formájában a feldolgozás részleteiről, illetve másolat az Ön adatairól;
 • Helyesbítés a GDPR 16. cikkely értelmében helytelen vagy hiányos eltárolt adatok esetén;
 • Törlés a GDPR 17. cikkely értelmében a tárolt adatok vonatkozásában, amennyiben a feldolgozás nem a szabad vélemény-nyilvánítás és tájékozódás, jogszabályban foglalt kötelezettség, közérdek vagy jogok érvényesítése, gyakorlása vagy védelmezése miatt történik.
 • A feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikkely értelmében, amennyiben az adatok helyessége vitatott, a feldolgozás nem jogszerű, nincs már szükségünk az adatokra, és Ön azok törlését megtagadja, mivel jogok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelmezéséhez szükséges, vagy Ön a GDPR 21. cikkely értelmében a feldolgozással kapcsolatosan ellentmondással élt.
 • Adathordozás a GDPR 20. cikkely értelmében, amennyiben Ön a személyes adatokat a GDPR 6. cikkely 1. bek. a. pont szerinti hozzájárulás vagy a GDPR 6. cikkely 1. bek. b. pont szerinti szerződés alapján bocsátotta rendelkezésre, és mi ezeket automatizált folyamat keretében dolgoztuk fel. Az adatokat egy strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésre ill. az adatokat közvetlenül egy másik felelősnek továbbítjuk, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.
 • Ellentmondás a GDPR 21. cikkelye értelmében az Ön személyes adatainak feldolgozásával szemben, amennyiben ez a GDPR 6. cikkely 1. bek. e és f pont alapján történik és ez olyan okokra vezethető vissza, amelyek az Ön különleges helyzetéből erednek, vagy Ön direkt reklámmal szemben él ellentmondással. Az ellentmondás joga nem érvényesíthető, ha azzal szemben fölérendelt, kötelezően védendő indok igazolható a feldolgozással kapcsolatosan vagy a feldolgozás jogok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. Amennyiben az egyes feldolgozási folyamatokkal kapcsolatosan nem érvényesíthető ellentmondás, akkor ezt ott feltüntetjük.
 • Visszavonás a GDPR 7. cikkely 3. bek. értelmében a megadott hozzájárulással kapcsolatosan, a jövőre vonatkozóan.
 • Panasztétel a GDPR 77. cikkelye értelmében a felügyeleti hatóságnál, ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása a GDPR rendelkezéseibe ütközik. Általánosságban a szokásos tartózkodási helye, munkavégzési helye vagy cégünk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

Részleteiben hogyan kerülnek az adataim feldolgozásra?

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az egyes feldolgozási folyamatokról, azok terjedelméről és az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról, az Ön adatainak rendelkezésre bocsátási kötelezettségéről és a tárolási időtartamról. Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, nem történik.

A weboldal rendelkezésre bocsátása

A feldolgozás jellege és terjedelme

Weboldalunk megnyitása során személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít a szerverünknek. Az alábbi adatok ideiglenesen kerülnek eltárolásra egy ún. naplófájlban:

 • A kérést indító számítógép IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A lehívott fájl neve és URL-je
 • A weboldal, amelyről a hozzáférés történik (referrer URL)
 • A használatos böngésző és adott esetben a számítógép operációs rendszere, valamint az Ön hozzáférési szolgáltatójának neve

[Weboldalunk hostingját nem saját magunk végezzük, hanem szolgáltató, amely a fent nevezett adatokat megbízásunk alapján, a GDPR 28. cikkelye értelmében dolgozza fel.]

 

Cél és jogalap

A feldolgozás alapja a túlnyomó, jogos érdekünk a weboldalunk megjelenítéséhez és a biztonság és stabilitás szavatolása a GDPR 6. cikkely bek. f pont alapján. Az adatok gyűjtése és a naplófájlokban történő tárolása a weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges. A feldolgozással kapcsolatosan a GDPR 21. cikkely 1. bek. alapján ellentmondási lehetőség nincs. Amennyiben a naplófájlok további tárolását törvény írja elő, akkor a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. c pontja. Az adatok rendelkezésre bocsátására törvényi vagy szerződéses kötelezettség nincs, azonban a weboldalunk megnyitása az adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges.

 

Tárolási időtartam

A fent nevezett adatokat a weboldal megjelenítésének időtartamára, technikai okok miatt azon túlmenően maximum 7 napig tároljuk.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

A feldolgozás jellege és terjedelme

Weboldalunkon lehetővé tesszük, hogy az ott található űrlapok segítségével kapcsolatba lépjen velünk. A kötelező mezőkön keresztül gyűjtött adatok szükségesek a kapcsolatfelvétel feldolgozásához. Ezen felül Ön önkéntesen további információkat bocsáthat rendelkezésünkre, amelyek az Ön megítélése szerint kapcsolatfelvétele feldolgozásához szükségesek.

A kapcsolatfelvételi űrlap használatával nem kerül sor adatok harmadik felek részére történő továbbadására.

 

Cél és jogalap

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlap használatával megadott adatok feldolgozásának célja a kommunikáció és az Ön megkeresésének feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont szerint. Amennyiben a megkeresés egy velünk fennálló szerződéses jogviszonyra vonatkozik, akkor a feldolgozás alapja a szerződés céljának teljesítése a GDPR 6. cikkely 1. bek. b pont szerint. Az adatok rendelkezésre bocsátására törvényi vagy szerződéses kötelezettség nincs, azonban megkeresésének feldolgozása a kötelező mezők információinak megadása nélkül nem lehetséges. Amennyiben Ön nem szeretné megadni ezeket az adatokat, kérjük, más úton vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Tárolási időtartam

Személyes adatai törlése vagy zárolásra kerülnek, amint a tárolás célja megszűnik vagy a törlésnek nem mond ellent semmilyen jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség. Az adatok zárolására és törlésére akkor is sor kerül, ha a fent nevezett normák által előírt megőrzési időtartam lejár, kivéve, ha az adatok további tárolását egy szerződés megkötése vagy teljesítése teszi szükségessé.

 

Hírlevél

A feldolgozás jellege és terjedelme

Amennyiben weboldalunkon feliratkozik hírlevelünkre, akkor ehhez begyűjtjük az Ön e-mail címét [valamint az Ön nevét...] és ezeket az információkat a feliratkozás dátumával és az Ön IP-címével együtt eltároljuk. Ezt követően Ön egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősítenie a hírlevélre történő feliratkozást (kettős opt-in). Amennyiben Ön 24 órán belül nem erősíti meg a feliratkozást, akkor az automatikusan érvényét veszíti, és az adatokat nem dolgozzuk fel hírlevélküldés céljára.

 

Cél és jogalap

Az adatokat hírlevélküldés céljára dolgozzuk fel az Ön hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont szerint. A hírlevélről történő leiratkozással Ön a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását a GDPR 7. cikkely 3. bek. szerint. Az adatok rendelkezésre bocsátására törvényi vagy szerződéses kötelezettség nincs, azonban a hírlevél elküldése az adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges.

 

Tárolási időtartam

A hírlevélre történő feliratkozás után az adatokat legfeljebb 24 órán keresztül, a feliratkozás megerősítéséig tároljuk. A megerősítést követően az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás), valamint technikai okok miatt azon túl 7 napig tároljuk.

 

Közösségi média jelenlétek

Az alább megnevezett hálózatokon ún. rajongói oldalakat ill. fiókokat vagy csatornákat tartunk fenn, hogy a közösségi hálózatokon információkat és ajánlatokat tegyünk közzé, és további lehetőségeket kínáljunk Önnek a velünk való kapcsolatfelvételre és az ajánlatainkról való tájékozódásra. A következőkben tájékoztatjuk Önt arról, mi vagy az adott közösségi hálózat milyen adatokat dolgoz fel Önnel kapcsolatosan a rajongói oldalunk/fiókunk Ön által történő megnyitása során.

 

Adatok, amelyeket mi dolgozunk fel Önnel kapcsolatosan

Amennyiben Ön Messengeren vagy direkt üzenetben kapcsolatba lép velünk az adott közösségi hálózaton, akkor általában az Ön felhasználónevét dolgozzuk fel, amelyről a kapcsolatfelvétel történik és adott esetben az Ön által közölt adatok tároljuk, amennyiben ez a megkeresésének feldolgozásához/megválaszolásához szükséges.

A jogalap a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1. mondat f) pontja (A feldolgozás a felelős jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

 

(Statisztikai) használati adatok, amelyeket a közösségi hálózatok bocsátanak rendelkezésünkre

Az Insights-funkcionalitás segítségével automatikusan rendelkezésre bocsátott adatokat kapunk a fiókjainkkal kapcsolatosan. A statisztikák többek között az oldalmegnyitások számát, a like-ok számát, az oldalaktivitások és bejegyzés-interakciók számát, a hatóköröket, a videó-megnyitásokat/megtekintéseket, valamint a rajongóink/követőink között a férfiak/nők arányát tartalmazzák.

A statisztikák csak aggregált, az egyénre nem vonatkoztatható adatokat tartalmaznak. Ezek nem teszik lehetővé számunkra az Ön azonosítását.

 

Milyen adatokat dolgoznak fel Önnel kapcsolatosan a közösségi hálózatok

A rajongói oldalaink ill. fiókjaink megtekintéséhez Önnek nem kell az adott közösségi hálózat tagjának lennie, és ennek megfelelően nincs szükség felhasználói fiókra az adott közösségi hálózaton.

Kérjük, ne feledje azonban, hogy a közösségi hálózatok az adott közösségi hálózat megnyitása során a felhasználói fiókkal nem rendelkező weboldal-látogatókkal kapcsolatosan is rögzítenek és tárolnak adatokat (pl. technikai adatokat, melyek a weboldal megjelenítéséhez szükségesek), és sütiket, illetve hasonló technológiákat használnak, amelyre nincs ráhatásunk. Ezekkel kapcsolatosan további részleteket az adott közösségi hálózat adatvédelmi rendelkezései tartalmaznak (a megfelelő hivatkozásokat lásd a bal felső oldalon)

Amennyiben Ön interakcióba kíván lépni a rajongói oldalaink/fiókjaink tartalmával, pl. kommentálni, megosztani vagy like-olni kívánja posztjainkat/bejegyzéseinket és/vagy a messenger-funkciók segítségével szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor ehhez először regisztrálnia kell az adott közösségi hálózatra, és személyes adatokat kell megadnia.

Nincs ráhatásunk a közösségi hálózatok Ön által történő használata során feldolgozott adatokra. Ismereteink szerint az Ön adatait az adott közösségi hálózat szolgáltatásainak rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan tárolják és dolgozzák fel, továbbá a felhasználói magatartás (sütik, pixel/web beaconok és hasonló technológiák használatával) elemzéséhez használják, amely alapján az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések kerülnek megjelenítésre az adott közösségi hálózaton belül és kívül. Ennek során nem zárható ki, hogy az Ön adatait a közösségi hálózatok az EU-n/az EGK-n kívül tárolják és harmadik felek részére továbbadják.

Az Ön személyes adatainak feldolgozási terjedelmével és céljával, azok tárolásával/törlésével, illetve a sütik és egyéb technológiák közösségi hálózatokon történő regisztrációval és használattal kapcsolatos alkalmazása vonatkozásában további információkat a közösségi hálózatok adatvédelmi rendelkezései/süti-irányelvei tartalmaznak. Ezekben talál további tájékoztatást az Ön jogaival és ellentmondási lehetőségeivel kapcsolatosan is.

 

LinkedIn-oldal

A LinkedIn a LinkedIn Inc. cég közösségi hálózata, melynek székhelye Sunnyvale (Kalifornia), USA, és amely magán és szakmai profilok létrehozását teszi lehetővé természetes személyek számára, illetve vállalati profilok létrehozását cégek számára. A felhasználók a közösségi hálózaton belül ápolhatják kapcsolataikat és újakat alakíthatnak ki. A cégek és egyéb szervezetek profilokat hozhatnak létre, amelyekre fényképeket és más céges információkat tölthetnek fel, és ahol bemutatkozhatnak munkáltatóként és munkavállalókat toborozhatnak. Más LinkedIn-felhasználók hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, és saját cikkeket írhatnak, illetve ezek tartalmát megoszthatják másokkal. A hálózat célpontja a szakmai eszmecsere szakmai témákról olyan emberekkel, akik egyező szakmai érdeklődéssel rendelkeznek.

A hálózat használata vagy meglátogatása során a LinkedIn a használat ill. a látogatás alatt automatikusan adatok gyűjt a felhasználókról ill. látogatókról, pl. a felhasználónevet, a beosztást és az IP-címet. Ez különböző tracking-technológiák segítségével történik. A LinkedIn az így összegyűjtött adatok alapján információkat, ajánlatokat és javaslatokat bocsát a felhasználó rendelkezésére.

A vállalati profilunkon az Ön adatait csak arra a célra gyűjtjük, hogy lehetővé tegyük a kommunikációt és a velünk való interakciót. A gyűjtés általában a névre, az üzenet tartalmára, a kommentárok tartalmára, valamint a „nyilvánosan” rendelkezésre bocsátott információkra terjed ki.

Az Ön személyes adatainak fent nevezett céljainkra történő feldolgozása jogos gazdasági és kommunikációs érdekünk alapján történik egy információs és kommunikációs csatorna rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja szerint. Amennyiben Ön az adott közösségi hálózat üzemeltetőjének felhasználóként hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor a feldolgozás jogalapja kiterjed a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pontjára és a 7. cikkelyre.

Mivel a tényleges adatfeldolgozást a közösségi hálózat üzemeltetője végzi, mi korlátozottan férünk hozzá az Ön adataihoz. Teljes körű hozzáférési jogosultsággal az Ön adataihoz kizárólag a közösségi hálózat üzemeltetője rendelkezik. Emiatt csak a szolgáltató tud intézkedéseket foganatosítani az Ön felhasználói jogainak (tudakozódás, törlési igény, ellentmondás, stb.) érvényesítésével kapcsolatosan. Az adott jogok leghatásosabb érvényesítése érdekében célszerű közvetlenül az adott szolgáltatóhoz fordulnia.

A LinkedInnel egyetemlegesen vagyunk felelősek a vállalati profilunk személyes adataiért. Az érintettek jogait a LinkedIn Inc.-nél, valamint nálunk tudja érvényesíteni.

Nincs ráhatásunk a LinkedIn döntéseire a tracking-technológiákkal gyűjtött adatokra.

A LinkedInnel kapcsolatos további információkat itt talál: https://about.linkedin.com.

A LinkedIn adatvédelmével kapcsolatos további információkat itt talál: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

További információkat a tárolás időtartamával/törléssel, valamint a sütik és hasonló technológiák LinkedIn regisztráció és használat során történő alkalmazásával az alábbi oldalon talál: https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy.

 

XING-oldal

A XING a New Work SE cég közösségi hálózata, melynek székhelye Hamburg, Németország, és amely magán és szakmai profilok létrehozását teszi lehetővé természetes személyek számára, illetve vállalati profilok létrehozását cégek számára. A felhasználók a közösségi hálózaton belül ápolhatják kapcsolataikat és újakat alakíthatnak ki. A cégek és egyéb szervezetek profilokat hozhatnak létre, amelyekre fényképeket és más céges információkat tölthetnek fel, és ahol bemutatkozhatnak munkáltatóként és munkavállalókat toborozhatnak. XING-felhasználók hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, és saját cikkeket írhatnak, illetve ezek tartalmát megoszthatják másokkal. A hálózat célpontja a szakmai eszmecsere szakmai témákról olyan emberekkel, akik egyező szakmai érdeklődéssel rendelkeznek.

A hálózat használata vagy látogatása során a XING vagy az általa alkalmazott harmadik felek a használat ill. a látogatás alatt automatikusan adatok gyűjtenek a felhasználókról ill. látogatókról, pl. a felhasználónevet, a beosztást és az IP-címet. Ez különböző tracking-technológiák segítségével történik. A XING az így összegyűjtött adatok alapján információkat, ajánlatokat és javaslatokat bocsát a felhasználó rendelkezésére.

A vállalati profilunkon az Ön adatait csak arra a célra gyűjtjük, hogy lehetővé tegyük a kommunikációt és a velünk való interakciót. A gyűjtés általában a névre, az üzenet tartalmára, a kommentárok tartalmára, valamint a „nyilvánosan” rendelkezésre bocsátott információkra terjed ki.

Az Ön személyes adatainak fent nevezett céljainkra történő feldolgozása jogos gazdasági és kommunikációs érdekünk alapján történik egy információs és kommunikációs csatorna rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a GDPR 6. cikkely 1. bek. f pontja szerint. Amennyiben Ön az adott közösségi hálózat üzemeltetőjének felhasználóként hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor a feldolgozás jogalapja kiterjed a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pontjára és a 7. cikkelyre.

Mivel a tényleges adatfeldolgozást a közösségi hálózat üzemeltetője végzi, mi korlátozottan férünk hozzá az Ön adataihoz. Teljes körű hozzáférési jogosultsággal az Ön adataihoz kizárólag a közösségi hálózat üzemeltetője rendelkezik. Emiatt csak a szolgáltató tud intézkedéseket foganatosítani az Ön felhasználói jogainak (tudakozódás, törlési igény, ellentmondás, stb.) érvényesítésével kapcsolatosan. Az adott jogok leghatásosabb érvényesítése érdekében célszerű közvetlenül az adott szolgáltatóhoz fordulnia.

A XING-gel egyetemlegesen vagyunk felelősek a vállalati profilunk személyes adataiért. Az érintettek jogait a New Work SE-nél, valamint nálunk tudja érvényesíteni.

Nincs ráhatásunk a XING döntéseire a tracking-technológiákkal gyűjtött adatokra.

A XING-gel kapcsolatos további információkat itt talál: https://corporate.xing.com/de/unternehmen.

A XING adatvédelmével kapcsolatos további információkat itt talál: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

CCM19

A feldolgozás jellege és terjedelme

Weboldalunkba CCM19-et integráltunk. A CCM19 a Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Németország, hozzájárulási megoldása, amellyel lehetőség van a sütik használatához történő hozzájárulásra és annak dokumentálására. A CCM19 sütiket és más webes technológiákat használ a felhasználók felismeréséhez és a megadott vagy visszavont hozzájárulás eltárolásához.

 

Cél és jogalap

A szolgáltatás használatának alapja a jogszabályban foglalt kötelezettség a sütik használatához való hozzájárulás rögzítésére a GDPR 6. cikkely 1. bek. c pont alapján.

 

Tárolási időtartam

A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejére nincs ráhatásunk, ezt a Papoo Software & Media GmbH határozza meg. További információkat a CCM19 adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.

Google Analytics

A feldolgozás jellege és terjedelme

A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által nyújtott Google Analytics analitikai szolgáltatást használjuk online kínálatunk kiértékeléséhez. Ez például az online kínálatunk megnyitásainak számára, a meglátogatott aloldalakra és a látogatók tartózkodási idejére terjed ki.

A Google Analytics sütiket és további böngésző-technológiákat használ a felhasználói magatartás kiértékeléséhez és a felhasználók felismeréséhez.

Ezeket az információkat többek között a weboldalon tanúsított aktivitásról történő jelentéskészítéshez használják.

 

Cél és jogalap

A Google Analytics használata az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont és a TTDSG 25. § 1. bek. szerint.

Szándékunk, hogy személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országokba, különös tekintettel az USA-ba. Olyan esetekben, amelyekben nem áll rendelkezésre az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (pl. USA), az adatok fogadóival más, megfelelő garanciákat kötöttünk meg a GDPR 44. cikkelye szerint. Ezek – ellenkező információk hiányában – megegyeznek az EU Bizottság 2021. június 4-én kelt 2021/914 végrehajtási rendelete (EU) szerinti általános szerződési feltételekkel. Az áltanos szerződési feltételek másolata a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE alatt tekinthető meg.

Ezen felül az ilyen, harmadik országba történő továbbítás előtt a GDPR 49. cikkely 1. bek. 1 mondat a pont szerint az Ön hozzájárulását kérjük a hozzájárulás-menedzseren (vagy más űrlapokon, regisztrációkon, stb.) keresztül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a harmadik országba történő továbbítás során részleteiben ismeretlen kockázatok (pl. adatfeldolgozás a harmadik ország biztonsági szervei által, melynek terjedelme és Önnel kapcsolatos következményei számunkra nem ismeretesek, melyekre nincs ráhatásunk, és melyekről adott esetben Ön nem értesül) állhatnak fenn.

 

Tárolási időtartam

A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejére nincs ráhatásunk, ezt a Google Ireland Limited határozza meg. További információkat a Google Analytics adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Tag Manager

A feldolgozás jellege és terjedelme

A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által rendelkezésre bocsátott Google Tag Managert használjuk. A Google Tag Manager célja, hogy a weboldal-tageket egy felületen kezeljük, és lehetővé teszi számunkra , hogy a szolgáltatások weboldalunkba történő pontos integrációját irányítsuk.

Ez lehetővé teszi számunkra a további szolgáltatások rugalmas integrálását, amelyek segítségével kiértékelhetjük a felhasználó weboldalunkhoz történő hozzáférését.

 

Cél és jogalap

A Google Tag Manager használata az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont és a TTDSG 25. § 1. bek. szerint.

 

Tárolási időtartam

A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejére nincs ráhatásunk, ezt a Google Ireland Limited határozza meg. További információkat a Google Tag Manager adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

Google reCAPTCHA

A feldolgozás jellege és terjedelme

Weboldalunkon a Google reCAPTCHA komponenseit integráltuk. A Google reCAPTCHA a Google Ireland Limited szolgáltatása, mely lehetővé teszi számunkra annak megkülönböztetését, hogy egy megkeresés egy természetes személytől érkezik-e vagy automatizáltan, egy programmal történik. Amennyiben Ön hozzáfér ezekhez a tartalmakhoz, akkor Ön kapcsolatba lép a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország szerverével, és ennek során az Ön IP-címe és adott esetben böngésző-adatai, mint a User-Agent továbbításra kerülnek. Ezen felül a Google reCAPTCHA rögzíti a felhasználó tartózkodási idejét és egérmozgásait, hogy megkülönböztesse egymástól az automatizált és emberi megkereséseket. Ezeket az adatokat kizárólag a fent nevezett célokra használják és a Google reCAPTCHA biztonságának és funkcionalitásának fenntartása céljából dolgozzák fel.

 

Cél és jogalap

A Google reCAPTCHA használata az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont és a TTDSG 25. § 1. bek. szerint.

Szándékunk, hogy személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országokba, különös tekintettel az USA-ba. Olyan esetekben, amelyekben nem áll rendelkezésre az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (pl. USA), az adatok fogadóival más, megfelelő garanciákat kötöttünk meg a GDPR 44. cikkelye szerint. Ezek – ellenkező információk hiányában – megegyeznek az EU Bizottság 2021. június 4-én kelt 2021/914 végrehajtási rendelete (EU) szerinti általános szerződési feltételekkel. Az áltanos szerződési feltételek másolata a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE alatt tekinthető meg.

Ezen felül az ilyen, harmadik országba történő továbbítás előtt a GDPR 49. cikkely 1. bek. 1 mondat a pont szerint az Ön hozzájárulását kérjük a hozzájárulás-menedzseren (vagy más űrlapokon, regisztrációkon, stb.) keresztül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a harmadik országba történő továbbítás során részleteiben ismeretlen kockázatok (pl. adatfeldolgozás a harmadik ország biztonsági szervei által, melynek terjedelme és Önnel kapcsolatos következményei számunkra nem ismeretesek, melyekre nincs ráhatásunk, és melyekről adott esetben Ön nem értesül) állhatnak fenn.

 

Tárolási időtartam

A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejére nincs ráhatásunk, ezt a Google Ireland Limited határozza meg. További információkat a Google reCAPTCHA adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

 

YouTube Video

A feldolgozás jellege és terjedelme

Weboldalunkba YouTube Videot integráltunk. A YouTube Video a YouTube, LLC videóplatformjának egyik komponense, amelynek segítségével a felhasználók tartalmakat töltenek fel, osztanak meg az interneten és részletes statisztikákhoz férhetnek hozzá.

A YouTube Video lehetővé teszi számunkra, hogy a platform tartalmait a weboldalunkba integráljuk.

A YouTube Video sütiket és további böngésző-technológiákat használ a felhasználói magatartás kiértékeléséhez, a felhasználók felismeréséhez és felhasználói profilok kialakításához. Ezeket az információkat többek között arra használják, hogy a meghallgatott tartalmakkal kapcsolatos aktivitást elemezzék és jelentéseket készítsenek. Ha egy felhasználó regisztrálva van a YouTube, LLC-nél, akkor a YouTube Video a lejátszott videókat hozzá tudja rendelni a profiljához.

Amennyiben Ön hozzáfér ezekhez a tartalmakhoz, akkor Ön kapcsolatba lép a YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Írország szerverével, és ennek során az Ön IP-címe és adott esetben böngésző-adatai, mint a User-Agent továbbításra kerülnek.

 

Cél és jogalap

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont és a TTDSG 25. § 1. bek. szerint.

Szándékunk, hogy személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országokba, különös tekintettel az USA-ba. Olyan esetekben, amelyekben nem áll rendelkezésre az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (pl. USA), az adatok fogadóival más, megfelelő garanciákat kötöttünk meg a GDPR 44. cikkelye szerint. Ezek – ellenkező információk hiányában – megegyeznek az EU Bizottság 2021. június 4-én kelt 2021/914 végrehajtási rendelete (EU) szerinti általános szerződési feltételekkel. Az áltanos szerződési feltételek másolata a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE alatt tekinthető meg.

Ezen felül az ilyen, harmadik országba történő továbbítás előtt a GDPR 49. cikkely 1. bek. 1 mondat a pont szerint az Ön hozzájárulását kérjük a hozzájárulás-menedzseren (vagy más űrlapokon, regisztrációkon, stb.) keresztül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a harmadik országba történő továbbítás során részleteiben ismeretlen kockázatok (pl. adatfeldolgozás a harmadik ország biztonsági szervei által, melynek terjedelme és Önnel kapcsolatos következményei számunkra nem ismeretesek, melyekre nincs ráhatásunk, és melyekről adott esetben Ön nem értesül) állhatnak fenn.

 

Tárolási időtartam

A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejére nincs ráhatásunk, ezt a YouTube, LLC határozza meg. További információkat a YouTube Video adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://policies.google.com/privacy.